Introduktion till järnbrist och viktuppgång

Du kanske inte har tänkt på det tidigare, men forskning har kunnat påvisa ett samband mellan järnbrist, metabolism, energiproduktion och viktökning. Denna koppling kan vara viktig att känna till om du kämpar med att gå ner i vikt eller om du vill förhindra ytterligare viktökning.

I den här artikeln kommer vi att utforska detta samband mer i detalj för en ökad förståelse mellan järn och viktkontroll.

En snabbguide till järnbrist

För att förstå kopplingen mellan järnbrist och viktökning är det viktigt att känna till dess orsaker och symptom. Järnbrist är nämligen en av de vanligaste näringsbristerna i världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka 30 % av världens befolkning lider av detta näringsunderskott, och att var tionde svensk kvinna är drabbad.

Vad orsakar näringsbrist?

Näringsbrist kan orsakas av en rad olika faktorer som påverkar kroppens förmåga att få i sig, absorbera eller använda de näringsämnen som behövs för att fungera optimalt:

 • Dålig kost: En kost som är obalanserad och saknar tillräckliga mängder av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler kan leda till järnbrist. Speciellt dieter som saknar järnrika livsmedel som rött kött, fisk, bönor och järnberikade spannmål kan resultera i otillräckliga järnnivåer.

 • Specifika dieter: Extrema dieter eller svält kan kraftigt begränsa intaget av viktiga näringsämnen. Veganer löper större risk att drabbas av järnbrist eftersom de undviker animaliska produkter, vilka ofta är goda källor till lättabsorberat järn.

 • Infektioner: Vissa infektioner kan påverka kroppens förmåga att absorbera järn eller öka kroppens behov av järn, vilket kan leda till brist.

 • Kraftiga blödningar vid mens: Kvinnor som har kraftiga menstruationsblödningar kan förlora tillräckligt med blod varje månad för att orsaka järnbrist. Detta är en vanlig orsak till järnbrist hos kvinnor i fertil ålder.

Om du tillhör någon av ovan nämnda kategorier bör du alltså vara särskilt uppmärksam på eventuella symtom som kan uppstå vid brist på detta mineral.

Förutom viktuppgång, vilka är de vanligaste symtomen på järnbrist?

Utöver ofrivillig viktökning inkluderar symtomen på järnbrist trötthet och svaghet, eftersom kroppen inte får tillräckligt med syre till sina celler. Blekhet, särskilt i ansiktet, slemhinnorna och insidan av ögonlocken, är ett annat vanligt tecken. Många upplever också ökade känslor av ångest på grund av järnbrist.

Torr och skör hud och hår, tillsammans med håravfall, är också vanliga symtom. Järnbrist kan även orsaka pirr i benen, samt huvudvärk och and andfåddhet.

Det vetenskapliga sambandet mellan järnbrist och viktökning

Forskning har länge kunnat visa att järnbrist kan påverka kroppsvikten genom att störa metabolismen och energiproduktionen. För att förstå detta samband bättre är det viktigt att först förstå järnets grundläggande roll i dessa kroppsliga processer.

Förstå järnets roll i metabolism, energiproduktion och viktkontroll

Järn en viktig komponent i hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som transporterar syre från lungorna till kroppens celler. Utan tillräckliga nivåer av järn kan kroppen inte producera tillräckligt av detta protein, och kan därmed inte transportera syre effektivt. Detta kan leda till att kroppens celler får för lite syre, vilket i sin tur kan orsaka trötthet och minskad energi.

Järnet spelar också en viktig roll i omvandlingen av näringsämnen till energi, vilket är avgörande för att upprätthålla en hälsosam ämnesomsättning. Om kroppen inte får tillräckligt med järn kan det orsaka att ämnesomsättningen saktar ner, vilket i sin tur kan bidra till ofrivillig viktökning.

Sambandet mellan järnbrist och viktökning springer ur dessa samband. Minskad energi till följd av järnbrist gör att vi blir mindre fysiskt aktiva, vilket indirekt kan leda till att vi bränner fäller kalorier och ökar i vikt. En fungerande metabolism och ämnesomsättningen spelar också en roll vad gäller vår benägenhet att öka eller minska i vikt.

Hur järnbrist kan leda till viktuppgång

När du lider av järnbrist kan det påverka din viktökning på följande sätt:

 • Minskad syretransport till cellerna: Vid järnbrist minskar kroppens förmåga att producera hemoglobin. När syretransporten minskar, får cellerna inte tillräckligt med syre för att fungera optimalt, vilket kan leda till en allmän känsla av trötthet och svaghet.

 • Trötthet och orkeslöshet: Järnbrist kan göra att du känner dig konstant trött och orkeslös eftersom kroppen inte får det syre den behöver för att skapa energi. Denna utmattning kan minska din förmåga att vara fysiskt aktiv. Mindre fysisk aktivitet innebär färre förbrända kalorier, vilket kan bidra till viktökning.

 • Långsam ämnesomsättning: Järnbrist kan påverka sköldkörtelns funktion, vilket kan leda till en långsammare ämnesomsättning. Sköldkörtelhormoner spelar en viktig roll i att reglera kroppens ämnesomsättning, och järn är nödvändigt för produktionen av dessa hormoner. När järnnivåerna är låga kan produktionen av dessa hormoner minska, vilket leder till en långsammare ämnesomsättning och därmed en mindre effektiv förbränning av kalorier.

 • Ökad fettlagring: Kombinationen av minskad fysisk aktivitet och en långsammare ämnesomsättning kan leda till ökad fettlagring. När kroppen inte bränner kalorier effektivt, lagras överskottskalorier som fett. Detta kan resultera i viktökning, även om intaget av kalorier inte har ökat.

Om du misstänker att du lider av ett underskott av järn kan en balanserad kost eller järntillskott stödja en hälsosam ämnesomsättning och högre energinivåer.

Forskningsstudier om sambandet mellan järnbrist och viktökning

Flertalet studier har visat att järnbrist kan leda till viktökning genom att påverka ämnesomsättningen och energinivåerna. Här är resultaten från två centrala forskningssstudier som styrker detta samband:

 1. Juniper Health Study: En studie publicerad av Juniper Health fann att låga järnnivåer kan påverka ämnesomsättningen och produktionen av sköldkörtelhormon, vilket kan leda till viktökning genom en ökad ansamling av kroppsfett. Studien betonar också att ett ökat järnintag kan förbättra energinivåerna och ämnesomsättningen, vilket kan hjälpa till med viktminskning​ (JuniperCare)​.

 2. Kin Fertility Study: En studie av Kin Fertility visar att järnbrist kan leda till viktökning på grund av nedsatt minskad fysisk aktivitet. Studien föreslår att behandling av järnbrist kan förbättra energinivåerna och ämnesomsättningen, vilket hjälper till att förhindra viktökning​ (Kin Fertility)​.

Forskningen är alltså relativt överens om att järnbrist kan leda till viktökning genom att påverka kroppens energinivåer och ämnesomsättning.

Att behandla ofrivillig viktökning med ett ökat järnintag

Om du lider av järnbrist och kämpar med viktökning är det viktigt att först och främst behandla järnbristen. Detta kan görs bäst genom att lägga om kosten för att säkerställa förhöjda järnnivåer. Även kosttillskott med järn kan vara till stor hjälp, för att enkelt få i sig ett dagligt rekommenderat intag. Genom att behandla järnbristen kan du förbättra din ämnesomsättning och energinivåer, vilket kan hjälpa dig att gå ner i vikt och förhindra ytterligare viktökning.

Vanliga missuppfattningar om järn och viktkontroll

Järn gör inte automatiskt att du går ner i vikt

Även om en åtgärdad järnbrist kan förbättra energinivåerna och omsättningen, leder det inte nödvändigtvis till viktminskning. För att gå ner i vikt krävs en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet. Järn är viktigt för att kroppen ska fungera korrekt, men det är inte en magisk lösning för att förbränna kalorier och kroppsfett.

Ett ökat intag av järn bränner inte automatiskt fler kalorier

En annan missuppfattning är att ökat järnintag direkt hjälper till att bränna kalorier och kroppsfett. I verkligheten hjälper järn kroppen att producera hemoglobin, som transporterar syre i blodet, vilket är viktigt för energin. Dock bränner järn i sig inte kalorier eller fett. Effektiv fettförbränning kräver fysisk aktivitet och en hälsosam kost.

Din ämnesomsättning blir inte snabbare ju mer järn du äter

Det finns en uppfattning om att högre järnintag leder till snabbare ämnesomsättning. Medan järn är nödvändigt för många kroppsfunktioner, inklusive ämnesomsättningen, kan för mycket järn vara skadligt. Kroppen reglerar järnabsorptionen noggrant, och överdrivet järnintag kan leda till toxiska effekter.

Hur man behandlar ofrivillig viktökning med ett ökat järnintag

Om du misstänker att din viktökning beror på järnbrist finns det flera åtgärder du kan vidta för att stoppa denna utveckling. Nedan följer våra bästa tips för att åtgärda viktuppgång till följd av järnbrist:

 1. Öka ditt intag av järnrika livsmedel: Ät mer kött, fisk, kyckling, baljväxter, gröna bladgrönsaker och fullkornsprodukter för att öka ditt järnintag. Du kan även äta fler järnrika frukter och grönsaker.

 2. Kombinera järnrika livsmedel med C-vitaminrik mat: Vitamin C hjälper kroppen att absorbera järn, så ät järnrika livsmedel tillsammans med livsmedel som är rika på denna antixoidant, såsom citrusfrukter, bär, kiwi och paprika.

 3. Undvik livsmedel och drycker som kan hämma järnabsorptionen: Kaffe, te, mjölkprodukter och vissa fiberrika livsmedel kan hämma järnabsorptionen. Försök att undvika att konsumera dessa livsmedel i samband med järnrika måltider.

 4. Var fysiskt aktiv: Fysisk aktivitet kan hjälpa till att öka ämnesomsättningen och förbättra energinivåerna. Även om det kan vara svårt att hålla energin uppe under en järnbrist, är det viktigt att försöka hålla kroppen igång för att bränna kalorier i en normal omfattning.

Genom att göra dessa förändringar kan du förhindra järnbrist och förbättra din hälsa och viktkontroll.

Järntillskott för viktminskning och allmän hälsa

Järntillskott kan vara en effektiv behandling för järnbrist. Kom ihåg att järn inte är någon mirakelkur för viktminskning. Däremot kan tillskott med järn vara fördelaktiga för att åtgärda järnbrist, som i sin tur kan orsaka viktökning. Kosttillskott innehållande detta mineral kan nämligen hjälpa till att förbättra trötthet och öka energinivåerna, vilket kan göra det lättare att vara fysiskt aktiv och bränna kalorier.

Några sista ord om att övervaka järnnivåerna för en hälsosam vikt

Slutligen, om du lider av järnbrist och försöker gå ner i vikt är det viktigt att övervaka dina järnnivåer och justera din viktminskning efter behov. Om du tar järntillskott eller gör kostförändringar för att öka ditt järnintag kan det ta tid för din kropp att absorbera och använda järnet. Försök därför att ha tålamod. Förändringar sker i regel inte över en dag, så det är viktigt att inte ge upp. Genom att komma till bukt med din järnbrist kan du enklare nå dina mål om en hälsosam kroppsvikt. Vi önskar dig stort lycka till.