Vad är vitamin B12 och varför är det viktigt för kroppen?

Vitamin B12, även kallat kobalamin, är ett vattenlösligt vitamin som kroppen behöver i små mängder för att fungera optimalt. Det är involverat i flera viktiga processer i kroppen:

 1. Blodbildning: Vitamin B12 är nödvändigt för bildandet av röda blodkroppar.
 2. Nervsystemets funktion: Det spelar en avgörande roll för nervernas funktion och skydd.
 3. Energiproduktion: Vitamin B12 bidrar till kroppens förmåga att omvandla näringsämnen till energi.
 4. DNA-produktion: Det behövs även för att celler ska kunna dela sig och producera nytt DNA.

Men vad händer om man får i sig för mycket av detta vitamin? Låt oss djupdyka i potentiella biverkningar när man tar det som ett tillskott.

En guide till att ta vitamin B12 utan att drabbas av biverkningar

Trots att vitamin B12 är livsviktigt kan intag av för höga doser leda till biverkningar. I den här guiden går vi igenom vad dessa biverkningar kan vara, vad som orsakar dem och hur du kan undvika dem.

Vilka biverkningar kan vitamin B12 orsaka?

De vanligaste biverkningarna som kan uppstå vid intag av för höga doser av vitamin B12 inkluderar:

 • Mag-tarmbesvär: Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar.
 • Hudreaktioner: Utslag, klåda och rodnad.
 • Nervpåverkan: Prickning, stickningar och domningar i händer och fötter.
 • Allergiska reaktioner: Andningssvårigheter, svullnad och nässelfeber.
 • Ökad risk för blodpropp: Höjda nivåer av B12 kan göra blodet mer trögflytande.

Dessa biverkningar är dock ovanliga och uppstår oftast bara vid intag av extremt höga doser av vitamin B12, långt över de rekommenderade mängderna.

Vad är de vanligaste orsakerna till att biverkningar uppstår?

Det finns några vanliga orsaker till att biverkningar kan uppstå vid intag av vitamin B12-tillskott:

 1. För hög dos: Att ta betydligt högre doser än vad som rekommenderas, ofta i hopp om snabbare effekt, ökar risken för biverkningar.

 2. Interaktioner med andra läkemedel: Vissa mediciner, som metformin och protonpumpshämmare, kan påverka B12-upptaget och öka risken för biverkningar.

 3. Underliggande hälsotillstånd: Personer med njur- eller leversjukdomar kan ha svårare att bryta ner och utsöndra B12, vilket ökar risken.

Det allra viktigaste steget för att undvika att drabbas av biverkningar är emellertid att inte överskrida den dagliga rekommenderade dosen.

Hur vanligt är det att drabbas av biverkningar av vitamin B12?

Biverkningar av vitamin B12 är relativt ovanliga jämfört med många andra vitaminer och mineraler. De flesta människor tål höga doser av B12 utan problem. Studier visar att:

 • Mindre än 10% av personer som tar B12-tillskott rapporterar någon form av biverkning.

 • De flesta biverkningar är milda och försvinner när dosen minskas eller avbryts.

 • Allvarliga biverkningar som kräver sjukhusvård är mycket sällsynta, uppskattningsvis mindre än 1 på 100 000 användare.

Risken är generellt sett låg, men kan öka för vissa riskgrupper med underliggande hälsoproblem.

Finns det riskgrupper som är särskilt benägna att drabbas?

Vissa personer har en ökad risk att utveckla biverkningar vid intag av vitamin B12-tillskott:

 • Äldre: Äldre människor har ofta sämre förmåga att ta upp och bryta ner B12, vilket ökar risken.

 • Njur- eller leversjuka: Nedsatt njur- eller leverfunktion kan försämra kroppens förmåga att hantera höga B12-doser.

 • Vissa läkemedelsanvändare: Personer som tar metformin, protonpumpshämmare eller vissa andra läkemedel löper högre risk.

 • Personer med B12-brist: De som redan har låga B12-nivåer kan reagera kraftigare på höga doser.

Genom att vara extra uppmärksam på din dos och eventuella interaktioner med andra mediciner kan du minska risken för biverkningar om du tillhör någon av dessa riskgrupper.

Är det större risk att drabbas av biverkningar vid B12-injektioner eller tabletter?

Det finns både för- och nackdelar med både B12-injektioner och tabletter när det gäller risken för biverkningar:

 • B12-injektioner:
 • Snabbare upptag i kroppen, vilket kan öka risken för biverkningar vid för höga doser.
 • Lokal reaktion på injektionsstället, som rodnad, svullnad eller smärta, är vanligare.
 • Kräver administrering av sjukvårdspersonal, vilket minskar risken för felaktig dosering.
 • B12-tabletter:
 • Långsammare upptag, vilket ger lägre risk för plötsliga höga B12-nivåer och biverkningar.
 • Enklare att kontrollera dosen och anpassa den individuellt.
 • Inga lokala injektionsreaktioner, men risk för mag-tarmbiverkningar.

Sammanfattningsvis är båda formerna relativt säkra, men tabletter kan vara något mindre riskabla för de flesta användare. Oavsett form är det viktigt att följa rekommenderade doser.

Säkra sätt att ta vitamin B12 utan att få biverkningar

För att undvika biverkningar när du tar vitamin B12-tillskott är det viktigt att följa några enkla riktlinjer:

 1. Följ rekommenderade doser: Överskrid inte den dagliga rekommenderade dosen på 2,4-2,8 mikrogram för vuxna. Högre doser ökar risken för biverkningar.

 2. Börja med lägre doser: Om du är ny användare, börja med en lägre dos och öka gradvis för att se hur din kropp reagerar.

 3. Kontrollera interaktioner: Prata med din läkare om du tar andra mediciner som kan påverka B12-upptaget och öka risken för biverkningar.

 4. Var uppmärksam på eventuella symptom: Om du upplever biverkningar som illamående, hudutslag eller domningar, sluta genast med tillskottet.

 5. Anpassa dosen vid underliggande sjukdomar: Om du har njur-, lever- eller andra hälsoproblem kan du behöva justera din dos för att undvika biverkningar.

 6. Välj rätt form: Tabletter är ofta säkrare än injektioner för de flesta användare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du dra nytta av vitamin B12-tillskott utan att riskera allvarliga biverkningar. Var uppmärksam på din kropp och sök vård om du upplever några problem.

Avslutande ord om säker användning av B12-tillskott utan biverkningar

Vitamin B12 är ett livsviktigt näringsämne som de allra flesta kan dra stor nytta av genom att komplettera med tillskott. Även om biverkningar kan uppstå vid intag av för höga doser, är risken relativt låg om du följer rekommenderade riktlinjer. Genom att vara uppmärksam på din dos, eventuella interaktioner med andra mediciner och lyssna på din kropp kan du dra nytta av B12-tillskott på ett säkert sätt utan att drabbas av biverkningar.