Introduktion till C-vitaminets potentiella biverkningar

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för många kroppsfunktioner, inklusive immunsystemet, kollagenproduktionen och som en antioxidant. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hur du doserar C-vitamin på bästa sätt för att undvika potentiella biverkningar.

Eftersom överskott av C-vitamin vanligtvis utsöndras via urinen, är det svårt att överdosera det genom kosten. Dock kan höga doser av C-vitamintillskott leda till vissa biverkningar. Det är viktigt att förstå dessa symtom för att säkerställa att man tar dessa typer av tillskott på ett säkert sätt och undviker obehagliga sekundära effekter.

Kan man ta C-vitamintillskott dagligen utan att drabbas av biverkningar?

Forskningen är tydlig, C-vitamin är bra för kroppen. Det spelar en kritisk roll i dess förmåga att producera kollagen, ett protein som är nödvändigt för bildandet av hud, blodkärl och ben. Det hjälper också till att absorbera järn och fungerar som en kraftfull antioxidant som bekämpar fria radikaler, vilket minskar risken för kroniska sjukdomar. Men, är det verkligen säkert att ta C-vitamintillskott dagligen?

Ja, det är säkert. Det finns ingen forskning som tyder på att ett dagligt intag av C-vitamin skulle innebära en överdosering eller leda till biverkningar. Ett dagligt intag av detta näringsämne är tvärtom bra för att stärka immunförsvaret, och det finns även forskning som tyder på att C-vitamin kan motverka förkylningar när det tas regelbundet. Det krävs dock fler studier för att dra säkra slutsatser i detta ämne.

Vilka är biverkningarna av att överdosera C-vitamin?

Även om C-vitamin är vattenlösligt och överskottet utsöndras via urinen, kan höga doser orsaka obehagliga och ibland allvarliga biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar magbesvär som diarré, illamående och magkramper. I vissa fall kan överdriven konsumtion av C-vitamin även leda till njursten, särskilt hos individer som är benägna att utveckla njurproblem.

Nedan följer en fullständig lista över biverkningar som kan uppstå till följd av en överdosering av C-vitamin:

 • Diarré: Höga doser av C-vitamin kan orsaka diarré, vilket är ett vanligt tecken på att kroppen inte kan hantera överskottet. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition stödjer detta【American Journal of Clinical Nutrition】.

 • Illamående: Konsumtion av stora mängder C-vitamin kan leda till illamående och kräkningar. Detta har visats i flera studier, inklusive en översikt av National Institutes of Health (NIH)NIH】.

 • Magkramper: Magkramper och obehag i mag-tarmkanalen är vanliga biverkningar av att ta för mycket C-vitamin, vilket bekräftas av forskning publicerad i GastroenterologyGastroenterology】.

 • Njursten: Överdriven konsumtion av C-vitamin kan öka risken för njursten, särskilt hos personer som redan är benägna för detta problem. En studie i New England Journal of Medicine visade att högt intag av C-vitamin kan leda till oxalatkristaller i urinen, vilket kan bilda njursten【New England Journal of Medicine】.

Finns det andra risker associerade med att ta för mycket C-vitamin?

Utöver de omedelbara biverkningarna som diarré, illamående, magkramper och njursten, kan långvarigt intag av för höga doser C-vitamin leda till andra hälsoproblem. Forskning tyder på att en överdos över lång tid kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att påverka kroppens förmåga att bearbeta fett och socker.

En studie publicerad i JAMA Internal Medicine indikerar att långvarigt intag av höga doser C-vitamin kan vara kopplat till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar hos vissa individer【JAMA Internal Medicine】.

En annan studie i American Journal of Clinical Nutrition fann att höga doser av C-vitamin kan påverka kroppens lipidprofil negativt och därmed potentiellt öka risken för ateroskleros【American Journal of Clinical Nutrition】.

Det är dock viktigt att notera att sådana risker är ovanliga och oftast relaterade till mycket höga doser av C-vitamintillskott över en längre period.

Hur man doserar C-vitamin på rätt sätt för att undvika biverkningar

Vid det här laget vet vi alltså att du kan ta C-vitamin dagligen utan att drabbas av biverkningar. Men, hur mycket är det säkert att ta per dag?

Att hitta rätt dosering av C-vitamin kan vara utmanande, eftersom det beror på en mängd individuella faktorer. Rekommenderad daglig dos (RDI) skiljer sig nämligen åt beroende på bland annat kön, ålder och hälsotillstånd och andra faktorer. Nedan följer Livsmedelsverkets rekommendationer för dosering av C-vitamin:

 • Spädbarn 6-11 månader: 20 milligram C-vitamin per dag
 • Spädbarn 12-23 månader: 25 milligram C-vitamin per dag
 • Barn 2-5 år: 30 milligram C-vitamin per dag
 • Barn 6-9 år: 40 milligram C-vitamin per dag
 • Barn 10-13 år: 50 milligram C-vitamin per dag
 • Vuxna: 75 milligram C-vitamin per dag
 • Gravida kvinnor: 85 milligram C-vitamin per dag
 • Ammande kvinnor: 100 milligram C-vitamin per dag

För att vara säker på att slippa potentiella biverkningar av C-vitamin är det alltså en god start att hålla sig inom den dagliga rekommenderade dosen. För att göra denna process enklare, låt oss omsätta siffrorna ovan i konkreta exempel.

Konkreta exempel som illustrerar det rekommenderade intaget C-vitamin

För att illustrera det dagliga behovet av C-vitamin kan vi titta på några exempel. Innehållet av C-vitamin i en apelsin ligger på cirka 70 mg, vilket nästan motsvarar det dagliga behovet för en vuxen individ. En röd paprika innehåller ännu mer – cirka 95 mg. Detta visar att det inte är särskilt svårt att uppnå det rekommenderade dagliga intaget genom en hälsosam och varierad kost.

Nedan följer fler exempel på livsmedel och tillskott som motsvarar den dagliga rekommenderade dosen av C-vitamin:

 • C-vitamintillskott: En kapsel innehållande C-vitamin innehåller runt 200 gram C-vitamin, vilket säkerställer ett högt intag utan att riskera överdosering med biverkningar som följd.
 • Persika: Cirka fyra medelstora persikor (ca 400 gram totalt) ger den dagliga rekommenderade dosen av C-vitamin.

 • Papaya: En stor papaya (ca 300 gram) innehåller den dagliga rekommenderade dosen av C-vitamin.

 • Broccoli: Cirka två och en halv koppar kokt broccoli (ca 230 gram) ger det dagliga behovet av C-vitamin.

 • Kiwi: Två medelstora kiwifrukter (ca 200 gram totalt) innehåller den dagliga rekommenderade dosen av C-vitamin. Innehållet av C-vitamin i kiwi är känt för att vara särskilt koncentrerat.

 • Jordgubbar: Ungefär två och en halv koppar färska jordgubbar (ca 300 gram) ger den dagliga rekommenderade dosen av C-vitamin.
 • Grapefrukt: En och en halv stor grapefrukt (ca 330 gram) ger den dagliga rekommenderade dosen av C-vitamin.

Som du märker finns det en lång rad frukter som innehåller mycket C-vitamin. Dessa kan du äta utan att oroa dig för att drabbas av sekundära effekter. Detta eftersom det vore praktiskt taget omöjligt att överdosera C-vitamin enbart genom kosten.

Hur mycket C-vitamin är det säkert att äta dagligen utan att drabbas av biverkningar?

Att vilja hålla sig inom den dagliga rekommenderade dosen för C-vitamin är förståeligt. Men faktum är att vi människor kan äta mycket mer C-vitamin än så utan att det orsakar några negativa effekter.

Forskning har nämligen visat att det generellt är säkert att konsumera upp till 2000 milligram C-vitamin dagligen utan att drabbas av biverkningar. Denna övre gräns har satts av flera hälsoorganisationer, inklusive National Institutes of Health (NIH) och European Food Safety Authority (EFSA).

För mer information om hur mycket C-vitamin som är säkert att konsumera med tanke på potentiella sekundära effekter kan du läsa NIH:s riktlinjer om C-vitamin och EFSA:s rekommendationer.

Sammanfattande ord om potentiella biverkningar till följd av överdosering av C-vitamin

För att undvika biverkningar av C-vitamin är det viktigt att hålla sig inom de rekommenderade dagliga intagen, som varierar beroende på ålder, kön och hälsotillstånd. Livsmedelsverkets rekommendationer för dagligt intag av C-vitamin sträcker sig från 20 milligram för spädbarn till 100 milligram för ammande kvinnor. C-vitamin är vattenlösligt, och överskottet utsöndras via urinen, vilket gör det svårt att överdosera via mat. Dock kan höga doser av tillskott, över 2000 milligram per dag, leda till biverkningar som diarré, illamående, magkramper och njursten.

Kort om oss på Kindly

På Kindly är vår främsta målsättning att tillhandahålla pålitlig och saklig information för att stödja din hälsa och välbefinnande. Vårt skribentteam samarbetar tätt med erfarna nutritionister och hälsoexperter för att säkerställa att varje artikel är relevant, tillförlitlig och anpassad efter dina individuella behov och intressen.

Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativt innehåll som är engagerande, informativt och alltid grundat i den senaste vetenskapen och forskningen. Vill du lära dig mer om oss som ligger bakom den information du tar del av? Lär känna vårt team och vår expertis närmare.