Symtom och konsekvenser av B12-brist

B12 behövs för en rad viktiga funktioner i kroppen och brister kan påverka många livsprocesser negativt. Allvarliga brister kan leda till permanenta skador även om de åtgärdas eftersom vitaminet behövs för bland annat nervsystemets funktion och för att celldelningen ska fungerar normalt. Det betyder att många av symtomen handlar om nervpåverkan och en långvarig brist kan därför ge permanenta skador på nervsystemet. Om celldelningen blir påverkad märks det först på de celler som delar på sig snabbast, exempelvis blodceller. Ett symtom vid B12-brist är en specifik typ av blodbrist kallad perniciös anemi. ”Perniciös” betyder ”dödlig” och innan den moderna läkekonsten var B12-brist ofta en dödlig åkomma.

Tidiga symtom på B12-brist handlar om trötthet och orkeslöshet. Även koncentrationsförmågan kan påverkas negativt med yrsel och huvudvärk som vanliga inslag i det tidiga skedet. Manlig fertilitet och håravfall kan också påverkas negativt av för lite B12. Eftersom dessa symtom är ganska allmänna är det ofta svårt att ställa någon diagnos utifrån enbart symtom. Då är blodprov ett värdefullt verktyg för att se svart på vitt huruvida man lider av en brist eller inte.

Blir bristen mer allvarlig kan man drabbas av blodbrist, stickningar i fötterna, nedsatt balanssinne, minne, koordination, muskelsvaghet och till och med förlamning. Även depression och demens är vanliga inslag vid uttalade brister.

De är förstås omöjligt att förutsäga vem som kan drabbas av en brist, men det finns vissa grupper som löper en högre risk. Under nästa rubrik tittar vi närmare på riskgrupperna.

Vilka riskerar att drabbas av brist?

Det är relativt ovanligt med uttalade brister av Vitamin B12 men för vissa grupper förekommer det i större utsträckning. För äldre, veganer och hos personer som genomgått magsäckskirurgi är brister relativt vanligt förekommande, bristerna beror ofta på olika bakomliggande orsaker och kan bero på dåligt upptag av det B12 man får i sig genom kosten. En annan orsak till brister är att man inte äter mat som innehåller vitaminet.

B12 finns bara i animaliska produkter och även om B12 påstås finnas i vissa vegetabilier är de enda riktigt pålitliga källorna animalier. Det finns också bakterier i våra tarmar som producerar B12, men eftersom dessa företrädesvis finns i tjocktarmen blir upptaget från denna typ av B12 obefintligt. Är man vegan är därför risken stor att man utvecklar en brist såvida man inte tar B12 som ett extra tillskott. För att verkligen vara säker på att man inte lider av brist är det alltid en bra försäkran att mäta nivåerna av B12 med ett blodprov.

En annan riskgrupp är personer som är äldre och bland dem över 60 år räknar man med att 10-15 procent lider av B12-brist i någon utsträckning. Risken att utveckla brister ökar med åldern på grund av att produktionen av ämnet Intrinsic Factor ofta minskar med ökad ålder. Intrinsic Factor är ett ämne som produceras av magsäckens vägg och det behövs för att vi ska kunna absorbera B12. Finns det inget Instrinsic Factor i tarmen kommer nästan allt B12 som kommer med kosten att fortsätta rakt igenom.

Andra riskgrupper är personer som lider av sjukdomar som påverkar mag- och tarmsystemet samt de som har genomgått magsäckskirugi. För dessa grupper blir också absorptionen lidande eftersom produktion av, den för absorptionen så viktiga, Intrinsic Factor blir lidande.

De som har en hög alkoholkonsumtion har också en ökad risk för att drabbas eftersom eftersom alkohol kan påverkar både upptag och omsättning negativt. Läkemedel som minskar produktionen av magsyra har också en generellt förhöjd risk att drabbas av brist och då dessa hämmar bildningen av Intrinsic Factor. Intrinsic Factor är ju nödvändig för att B12 ska kunna tas upp från maginnehållet och ut i blodbanan.

Hur kommer man tillrätta med en B12-brist?

Beror bristen på att man inte får i sig tillräckligt med B12 handlar det förstås om att tillföra B12 med kosten eller som kosttillskott. Handlar det om att absorptionen är defekt eller nedsatt måste man förlita sig på läkemedel som i princip är extremt högt doserade tillskott. Dessa läkemedel innehåller tusentals gånger den rekommenderade dagsdosen av B12. Tanken är då att en extrem överdos kommer göra att lite tas upp av kroppen ändå, även utan hjälp av Intrinsic Factor. Ibland används också injektioner med B12 då dessa kommer direkt in i kroppen och inte är beroende av upptag från tarmen överhuvudtaget. Kom ihåg att det är vanskligt att utifrån symtom diagnostisera en B12-brist och därför är blodprover ett ovärderligt verktyg. Ett blodprov kan ju dessutom säga så mycket annat om din hälsa som är viktigt att hålla koll på!