Ett komplett näringsintag som täcker kroppens behov lägger grunden för en bra hälsa, det vet vi alla.
Samtidigt vet många med sig att man kanske inte tillgodoser sina behov genom kosten. En strategi är
därför att maximera sitt näringsintag genom att äta näringsrik mat som ofta också kompletteras med
kosttillskott. Men kan det bli för mycket av det goda? I den här artikeln kommer vi att titta närmare
på näringsämnen och situationer där det finns en risk för att det blir för mycket av det goda.
Kan det bli för mycket näring, till den grad att det ger negativa effekter på hälsan? En strategi många
tillämpar för att säkerställa sitt näringsintag är att komplettera sitt näringsintag med
multivitamintillskott, det vill säga tillskott som ger ett dagsbehov av vitaminer och många mineraler.
Men gör dessa gott för hälsan? De få studier som har gjorts på området visar att hälsan för de
multivitaminknaprare i genomsnitt faktiskt blir sämre. Detta beror troligen på att vissa
tillskottsbrukare får överdoser av vissa näringsämnen genom multi-tillskotten. Vi ska nu titta närmare
på de näringsämnen du ska vara extra uppmärksam på.


Vitamin A
Vitamin A finns rikligt i lever, äggula och i animalier generellt. Vitaminet behövs för en rad viktiga
kroppsfunktioner som bland annat innefattar syn, immunförsvar och hudens och slemhinnors
funktion. Som tillskott är vitamin A ganska ointressant eftersom ingen i vår del av världen har brist på
vitaminet.
Istället kan överskott vara negativa för hälsa och kan öka risken för bland annat benskörhet. Extrema
doser av vitamin A kan ge leverpåverkan, vara fosterskadande och ge negativa effekter och hud och
slemhinnor. Därför är det för de flesta ingen god idé att äta extra vitamin A som tillskott.
Det finns dock andra källor för vitamin A än tidigare nämnda animalier. Dessa är karotenoider och
fungerar som antioxidanter i många grönsaker och frukter. En fördel med att täcka sitt vitamin A-
behov genom vegetabiliska källor är att man inte så lätt kan överdosera dessa. Detta eftersom
karotenoiderna bara omvandlas till vitamin A i den takt kroppen behöver det. Bra källor för
karotenoider är spenat, kål av olika slag samt morötter. Äter du tillskott med vitamin A är det viktigt
att detta kommer från karotenoider och inte från den aktiva formen retinol som kan överdoseras.


Vitamin D
Vitamin D är ett vitamin som många får i sig för lite av. Det beror på att det finns få riktigt bra källor
för vitaminet. Den enda riktigt bra källan för vitamin D är fet fisk, men det finns också i äggula och i
lägre halter i många animalier och mjölkprodukter. Äter man inte fet fisk som lax, makrill och sill
regelbundet finns risken att man får i sig för lite vitamin D.
Eftersom vitamin D har kopplats till många viktiga hälsoeffekter har mycket fokus riktats mot
vitaminet och ibland har rekommendationer kring intag överdrivits. Äter man högdoserade tillskott
finns risken för att man får i sig för mycket vitamin D. Det som då kan hända är att kalciumhalterna
blir väldigt höga, vilket i sin tur kan öka risken för njursten och även ge blodkärlskadande effekter i
längden.


Vitamin K
Vitamin K är ett vitamin som behövs för uppbyggnaden av skelett. Dessutom har det en central roll i
att blodet levrar sig och bildar sårskorpor vid skador. Vitamin K finns rikligt i syrade grönsaker och i
många bladgrönsaker. Ett högt intag av vitamin K är för de flesta inte något negativt, tvärtom är det många som inte helt
täcker sitt behov, särskilt av varianten som kallas K2. Höga intag kan dock vara problematiska för alla
de som äter blodförtunnade mediciner som Waran (warfarin). Detta eftersom vitamin K kan
interagera med medicinen och slå ut dennas effekt.


Järn
Järnbrist är vanligt och här finns det riskgrupper som är extra utsatta. Menstruerande kvinnor,
gravida och kvinnor som burit många barn är extra utsatta eftersom deras järnbehov är större.
Järnbrist kan ge allvarliga konsekvenser som bland annat innefattar blodbrist, försämrat
immunförsvar och trötthet. Järnbrist hos barn kan också påverka den mentala utvecklingen negativt.
Med den bakgrunden är det inte svårt att förstå att mycket fokus har legat på att förekomma dessa
brister. Även om järnbrister kan skada vår hälsa kan överskott också ge oss skador eftersom järn i
överskott ökar inflammationer och bildandet av fria radikaler. I förlängning kan järntillskott öka
risken för en rad sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ II och förvärra inflammatoriska
sjukdomar som reumatism. Tillhör du inte någon riskgrupp och äter järnrik mat och tillskott som
innehåller järn finns risken att du får i dig för mycket järn. Ett bra sätt att se svart på vitt hur man
ligger till är att mäta nivåerna i kroppen med blodprov.


Koppar
Koppar är ett mineral som påminner järn när det kommer till dess kemiska egenskaper. Koppar har
många viktiga funktioner i kroppen som bland annat innefattar bildandet av pigment och vissa
signalämnen. Koppar är dock ett näringsämne som de flesta inte lider brist på och därför behöver
man inte fundera så mycket över att täcka behovet. Överskott av koppar kan dock vara negativt för
hälsan eftersom detta kan öka bildningen av skadliga fria radikaler och i förlängningen troligen risken
för ohälsa. Därför är det olämpligt för de flesta att inta extra koppar genom tillskott.


Andra näringsämnen som kan överdoseras
Säkert har du hört att allting är ett gift och att det är bara fråga om dosen. Så är det givetvis. Allting
kan bli ett gift, till och med vatten, om det intas i för stor mängd. Det finns några näringsämnen till
som kan orsaka negativa effekter om de intas i för stora doser genom framför allt tillskott. En av
dessa är selen. Selen förekommer i två generella former i tillskott. Den ena är svår att överdosera och
det är selen bundet till organiska ämnen. Den andra varianten är selen bundet till oorganiska ämnen.
Den senare varianten av selen kan överdoseras. Därför bör selenet i eventuella tillskott komma från
organiska källor. Likaså kan kalcium i för stora mängder ge negativa effekter då kalciumet kan
konkurrera ut upptaget av andra mineraler som magnesium, zink och järn, vilket ökar risken för brist
på dessa.


Risker med att blanda kosttillskott
Äter du olika kosttillskott från olika tillverkare? Då ställer det extra krav på hur noga du läser
innehållsförteckningen. Är det multiformuleringar finns risken att flera av dina tillskott innehåller
samma näringsämnen och då ökar förstås risken för överdoser.
För att undvika att få negativa effekter från näringstillskott är det därför viktigt att välja sådana som
är anpassade efter din åldersgrupp, livsstil och andra individuella förutsättningar. På så sätt får du
det du behöver, i rätt doser. För det är ju både retfullt och kontraproduktivt att betala dyrt för
tillskott som i slutänden ger negativa effekter på hälsan.

Artikel skriven av Kindly’s expert Martin Brunnberg – Näringsfysiologen (Fil. Mag. Nutrition)